M2 Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor

M2 "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor"

Beneficiar: IMPORT EXPORT IRISA S.R.L.

Nr. Contract de finantare:M-13958 / 23.07.2021

Procedura de implementare a masurii "Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituita prin ORDONANTA DE URGENTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19

425.330,55 LEI

Finantare nerambursabila

63.799,5825 LEI

Cofinantare (15%)

Detalii suplimentare:

MINISTERUL ECONOMIEI,
ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI

Perioada de implementare a proiectului este de 1 an, de la data semnarii contractului de finantare, iar cheltuielile se vor efectua in termen de maxim 180 de zile de la primirea grantului.

implementare

 

Notificarea de eligibilitate

Semnarea contractului de finantare

 

23.07.2021

Demararea proiectului Implementare in scopul atingerii obiectivelor de proiect

 

22.07.2022

Finalizarea proiectului

Obiectul contractului îl reprezinta ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru,

pentru IMPORT EXPORT IRISA S.R.L. in baza formularului electronic de inscriere si a documentatiei anexe, prin masura "Granturi pentru capital de lucru", implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare.

 

Obiectivele proiectului

IMPORT EXPORT IRISA S.R.L.

 

Activitate

Mentinerea activitatii companiei pe o perioada de minim 6 luni

 

Angajati

Mentinerea sau suplimentarea numarului de angajati existenti

Eligibilitate

Respectarea criterilor de eligibilitate a cheltuielilor 

Obiectivul masurii

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat il constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii prevazuti la art. 3, a caror activitate a fost afectata direct sau indirect de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.

Furnizorul ajutorului de stat este Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Masura este implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) in parteneriat cu Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului (AIMMAIPE) conform Anexei 4 si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin prezenta procedura se implementeaza o schema de ajutor de stat. Acordarea ajutoarelor de stat in cadrul masurii se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat prevazute de Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de Comisia Europeana. Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei, in toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

Finantari europene POC

Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii

Organism Intermediar pentru Cercetare Program Operational Competitivitate 2014-2020 Axa 3

poc.research.gov.ro/

Date de contact beneficiar:

IMPORT EXPORT IRISA S.R.L.

adinaplaton@yahoo.com 0725211061

IMPORT EXPORT IRISA S.R.L.

 

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin Programul Operational Competitivitate 2014–2020

2022 Hotel Irisa. Toate drepturile rezervate.